Mezinárodní registr jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek a databáze označených předmětů

Registr forezního identifikačního značení REFIZ vznikl za podpory Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.

Největší databáze v ČR v počtu registrovaných jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůce podporovaná MVČR a městskou policií

REFIZ je mezinárodní databáze forenzního identifikačního značení, která byla založena v roce 2013 za podpory MVČR v odboru Prevence kriminality.

Databáze slouží pro označená jízdní kola, koloběžky, kompenzační pomůcky či dokonce kočárky, které byly označeny mikrotečkami s jedinečným kódem. Označené předměty na sobě nesou několik téměř neviditelných mikroteček, varovnou samolepku a nově od roku 2024 také unikátní QR Kód.

Novinkou v roce 2024 je také načítání předmětu pomocí QR kódu. Každé označené kolo kromě kódu v mikrotečce získá unikátní kód QR, který slouží k okamžitému načtení, identifikaci předmětu a zjištění jeho stavu (registrováno / odcizeno).

QR kódy jsou příjemným urychlením v oblasti identifikace, ale v případě krádeže jízdního kola je to ta první věc, kterou by pachatel mohl odstranit. Značení mikrotečkami je stále prioritou. Mikrotečky naneseny na několika místech na jízdním kole jsou pouhým okem neviditelné a pro zloděje je téměř nemožné všechny tyto mikrotečky bez poškození označeného předmětu odstranit.

Proč zrovna refiz?

  • Jednotná, bezpečná a oveřená mezinárodní databáze
  • Maximální ochrana
  • Rychlá identifikace díky jedinečným textům v mikrotečkách o průměru 1 mm
  • Databáze využívána městskými policiemi při identifikaci odcizených předmětů
  • Identifikace pomocí unikátních qr kódů nalepených na každém označeném předmětu
  • Možnost přečtění kódů pouze za použití mikroskopu
  • Soukromí je důležité a proto v případě nalezení odcizeného předmětu lze kontaktovat pouze registrátora, nikoliv majitele předmětu

Jak databáze funguje?

1. Registrace

Městská policie, obec či firma se nejprve musí do databáze zaregistrovat. Registrace je možná pouze s využitím aplikace Bikeguard.

2. Nahrání kódu

Do aplikace Bikeguard / Myguard se zapíší kódy z mikroteček a z QR kódu.

3. Detailní popis

Dalším krokem je detailní popis předmětu. Od značky, po barvu, vady či nefunkční části. To vše se do databáze zapíše. Nakonec se nahraje několik fotografií předmětu.

4. Označení předmětu

Na očištěný předmět se nanesou mikrotečky, nalepí výstražná samolepka a také 1 unikátní QR kód.

5. Propojení bikeguard

Policie si nahraná data v Bikeguard centrálně propojí s REFIZ databází, aby byly označené předměty dohledatelné po celé ČR.

6. Identifikace předmětu

V případě nalezení označeného předmětu lze díky QR kódu či kódu z mikrotečky najít majitele. Po naskenování QR kódu se ihned zobrazí stav (označeno / odcizeno)

Historie

REFIZ je mezinárodní databáze forenzního identifikačního značení, která byla založena v roce 2013 za podpory MVČR v oboru Prevence kriminality.

Databáze slouží pro označená jízdní kola, koloběžky, kompenzační pomůcky či dokonce kočárky, které byly označeny mikrotečkami s unikátním kódem. Označené předměty na sobě nesou několik téměř neviditelných mikroteček, varovnou samolepku a nově od roku 2024 také unikátní QR Kód.

Díky propojením mezi Městskými policiemi je snadné dohledat majitele v případě odcizení označeného předmětu.

Současnost

JEDINEČNÁ MEZINÁRODNÍ DATABÁZE PRO ČR, PL A SK Na světe najdeme několik organizací a značek vyrábějící forenzní značení mikrotečkami. Má to ale jeden háček a to je ten, že každá značka má svou vlastní databázi. Dokážete si představit, že by policie hledala odcizený předmět například v 5ti různých databázích?

Právě proto vznikl REFIZ. Registr, do kterého se může zaregistrovat každý s jakýmkoliv značením. Policie jednoduše označený předmět vyhledá v databázi a nemusí se složitě dopátrávat, která značka, která databáze anebo který registr je tím hlavním.